Lev N. Tolstoi, 36

Casă individuală

Lev N. Tolstoi, 36
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

A fost construit la începutul secolului al XX-lea. Proprietari în 1940 au fost atestaţi Morărescu Parfenie, Teodor Maliaoin şi Claudia Buruiană.

Este o modestă clădire, alcătuită dintr-un parter, cu planul rectangular, cu faţada principală aliniată la linia roşie a străzii. Arhitectura este în stil modern. Paramentul este în zidărie aparentă, din piatră tăiată, acoperită cu o soluţie de var. Faţada, aliniată la linia roşie a străzii, are 3 axe, două goluri de ferestre şi o uşă, amplasată lateral spre stânga. Ferestrele sunt alungite vertical, cu ancadramente numai în jumătatea superioară a golului, cu bolţarul central evidenţiat. Intrarea are loc printr-un rezalit, evidenţiat de un atic cu partea superioară circulară, flancată de două tumbe, parte componentă a parapetului opac din piatră. Cornişa din muluri.


Lev N. Tolstoi, 39 A,BLev N. Tolstoi, 29 (colţ str. 31 August)