Lev N. Tolstoi, 42

Casă individuală

Lev N. Tolstoi, 42
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

A fost construit la sfârşitul secolului al XIX-lea. Proprietari în 1940 au fost atestaţi Moştenitorii Stepanov.

Casa este aliniată la linia roşie a străzii, ridicată într-un parter pe un plan rectangular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Faţada principală este alcătuită din şapte axe compoziţionale, cu trei rezalite. În rezalitul central se află golul uşii de intrare în casă, de o parte şi alta al căruia se află câte două goluri de ferestre rectangulare, şi câte o fereastră în rezalitele laterale. Rezalitele, cu suprafaţa rostuită în bosaje orizontale, sunt suprapuse cu porticuri din pilaştri cu caneluri ai ordinului doric, care susţin câte un fronton – circular deasupra intrării în casă şi lateral – triunghiulare.

Arhitectura clădirii este în stil eclectic, elementele de decoraţie plastică se rezumă la ancadramentele ferestrelor din muluri, frontoane, pilaştri la colţurile clădirii; un brâu care delimitează friza netedă de sub cornişa casei.

Faţadă
Lev N. Tolstoi, 58Lev N. Tolstoi, 39 A,B