Izmail, 52

Casă individuală

Izmail, 52
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Datează de începutul secolului al XX-lea. Proprietar în 1940 a fost atestat Cleiman Iţic.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter cu planul rectangular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Arhitectura este în stil eclectic cu refacerea decoraţiei plastice în spirit modern. Faţada are cinci axe compoziţionale, dintre care patru sunt goluri de ferestre şi una – golul uşii de intrare, amplasată lateral, spre dreapta, unde se află poarta. Intrarea este evidenţiată printr-un portic din doi piloni angajaţi, cu partea superioară deteriorată.

Paramentul este în zidărie aparentă, din piatră fasonată, cu detaliile cioplite. Colţul faţadei este evidenţiat printr-o lesenă. Partea superioară a faţadei are aspectul unui antablament, friza dotată cu triglife şi cornişă dispărută. Ferestrele rectangulare au ancadramente cu colţurile evidenţiate. Pilonii intrării sunt sculptaţi cu detalii devenite simboluri ale modernului – combinaţia din discuri circulare şi trei striuri.

Faţadă
Izmail, 58Izmail, 50