Izmail, 50

Casă individuală

Izmail, 50
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Datează de sfârşitul secolului al XIX-lea. Proprietari în 1940 au fost atestaţi Ghinis şi moştenitorii Stepanov.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter cu planul rectangular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Arhitectura este în stil modern în baza stilului clasicist. Faţada este simetrică, cu două rezalite laterale, patru axe compoziţionale, dintre care trei sunt goluri de ferestre, şi una golul uşii de intrare, aflat în rezalitul stâng, amplasat lateral, spre intrarea în curte. Rezalitele au aspectul de porticuri din pilaştri cu caneluri, dominate de frontoane triunghiulare pe fundalul aticelor, elemente ale parapetului.

Paramentul este tencuit de culoarea naturală a cimentului. Partea superioară a faţadei are o friză netedă şi o cornişă cu muluri simplificate. Uşa de intrare este rectangulară, ca şi ferestrele, conturate cu ancadramente simple.


Izmail, 52Izmail, 48