Izmail, 48

Casă individuală

Izmail, 48
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Datează de începutul secolului al XX-lea. Proprietar în 1940 a fost atestat Sciuric.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter, cu planul rectangular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Faţada este asimetrică, alcătuită din patru axe, trei goluri de ferestre, şi o uşă (posibil de provenienţă târzie), amplasată central-lateral. Detaliile decorative sunt ancadramentele-plinte în partea superioară a ferestrelor rectangulare, plita de pervaz şi lesenele care flanchează intrarea în casă.


Izmail, 50Izmail, 42