Izmail, 42

Casă individuală

Casă de raport (denumire din Registru)
Izmail, 42
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Datează de la începutul secolului al XX-lea. În 1940 aparţinea moştenitorilor Şireaev, Abramovici şi Râuleţ.

Este ridicată într-un parter, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Faţada este asimetrică, alcătuită din patru axe, trei goluri de ferestre, şi o uşă (astupată cu zidărie), amplasată într-un rezalit, orientat spre dreapta, lângă poarta de acces. Singurele detalii decorative sunt ancadramentele-plinte în partea superioară a ferestrelor rectangulare şi parapetul din baluştri prismatici.


Izmail, 48Izmail, 38