Izmail, 58

Casă individuală

Izmail, 58
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Datează de sfârşitul secolului al XIX-lea. Proprietari în 1940 au fost atestaţi Mihalachi, Cleimbarg Vladimir, Rivilis Şmil, Frenchel Haim, Iagnişova.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter cu planul rectangular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Arhitectura este în stil modern. Faţada are cinci axe compoziţionale, dintre care patru sunt goluri de ferestre şi una – golul uşii de intrare, amplasată lateral, spre stânga, unde se află poarta. Intrarea are loc printr-o logie în arc în plin cintru, într-un rezalit, cu partea superioară deteriorată.

Paramentul este în zidărie aparentă, din piatră fasonată, cu detaliile cioplite. Colţul faţadei este evidenţiat printr-o lesenă. Ferestrele rectangulare sunt lipsite de ancadramente.

Faţadă
Izmail, 52