Hînceşti, 75

Casă de raport

Hînceşti, 75
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Datează de la mijlocul secolului al XIX-lea (datarea cu începutul secolului al XX-lea este contestată). Arhitectura este în stil clasicist rus, construită după albumele model. În 1940 a fost atestat drept proprietar Salin Ecaterina.

Este o casă care constă dintr-un parter, ridicat pe un plan rectangular, aliniat la linia roşie a străzii. Faţada principală are o compoziţie simetrică, alcătuită din cinci axe, patru ferestre şi o uşă, amplasată central. Planul casei este tributar locuinţei populare, cu amplasarea intrării în axa de simetrie, cu câte două ferestre laterale. Intrarea este flancată de doi pilaştri ai ordinului doric, care împreună cu pilaştrii de la colţurile clădirii susţin partea superioară a peretelui, tratat ca un antablament, din care face parte şi frontonul triunghiular al porticului intrării. Ferestrele sunt rectangulare, cu ancadramente din muluri, sub plita de pervaz – un decor în spirit rustic.


Hînceşti, 77Hînceşti, 74 (colţ str. V. Micle)