Hînceşti, 77

Casă individuală

Hînceşti, 77
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea, în stil modern cu reminiscenţe clasiciste. În 1940 au fost atestaţi drept proprietari Ana Casevschişi Elena Taltuşanschi.

Este o casă care constă dintr-un parter, ridicat pe un plan rectangular, aliniat la linia roşie a străzii. Faţada principală are o compoziţie disimetrică, alcătuită din şapte axe, şase ferestre şi o uşă, amplasată central-lateral. Planul casei este tributar locuinţei populare, cu amplasarea intrării în centru, cu două ferestre la stânga şi patru ferestre la dreapta, dar mai înguste şi grupate câte două. Intrarea este flancată de doi pilaştri cu caneluri ai ordinului doric, continuat în parapet sub forma de atic, care împreună cu lesenele de la colţurile clădirii, susţin partea superioară a peretelui, tratat ca un antablament, cu friza dotată cu triglife. Ferestrele sunt rectangulare, lipsite de ancadramente.

Paramentul este în zidărie aparentă, din piatră făţuită, cu detaliile cioplite.

Faţadă
Hînceşti, 80 (colţ str. Varlaam)Hînceşti, 75