Hînceşti, 74 (colţ str. V. Micle)

Casă de raport

Hînceşti, 74 (colţ str. V. Micle)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Datează de la începutul secolului al XX-lea.

Este un complex din două case de locuit, format prin comasarea a două case individuale, una din care, distrusă în timpul celui de al doilea război mondial, a fost refăcută prin repetarea unor soluţii arhitecturale ale faţadei principale a casei supraveţuite. Casele au compoziţia faţadelor diferită, rezultată din situaţia dată: una simetrică, cu două intrări, amplasate lateral, şi alta – asimetrică, cu intrarea amplasată spre stânga şi numărul ferestrelor diferit. Intrările sunt prin porticuri dominate de frontoane. Ferestrele sunt rectangulare, dominate de cornişe cu configuraţie plastică, barocă, susţinută de console alungite.

Faţadă
Hînceşti, 75Hînceşti, 73