Hînceşti, 69

Casă individuală

Hînceşti, 69
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Datează de la începutul secolului al XX-lea, cu arhitectura eclectică. În 1940 a fost atestat drept proprietar Iotic Boniev.

Este o casă de raport, alcătuită din două clădiri, despărţite prin gangul carosabil. Casele sunt ridicată într-un parter, pe un plan unghiular, cu faţadele aliniate la linia roşie a străzii. Arhitectura faţadelor este soluţionată identic, cu simetrie axială faţă de pasaj intrării, alcătuite din patru axe – trei goluri de ferestre şi un gol de uşă, amplasat lateral, spre intrarea în curte, într-un rezalit. Rezalitele sunt flancate de pilaştri, surmontate de câte un atic de formă complexă, care intrau în componenţa parapetului din metal (dispărut). Decoraţia plastică, deşi rezumată la ancadramente, friză, cornişă şi pilaştri, creează o impresie de abundenţă prin introducerea contrastului dintre culoarea deschisă a detaliilor, proiectate pe fondul neted, mai întunecat al pereţilor.

Faţadă
Hînceşti, 72 A,B (colţ str. V. Micle)Hînceşti, 68