Hînceşti, 68

Clădirea fostului magazin

Hînceşti, 68
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Datează de la începutul secolului al XX-lea.

A fost o clădire, alcătuită dintr-un parter cu planul rectangular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. A fost reconstruită la sfârşitul anilor 90 ai secolului al XX-lea, cu înălţarea unui etaj şi căptuşirea parterului cu bârne de lemn.

Faţadă
Hînceşti, 69Hînceşti, 66