Hînceşti, 66

Vilă urbană

Hînceşti, 66
Introducere eronată.

La această adresă se află un Edificiu (denumire corectată), o clădire cu destinaţie incertă, fără valenţe arhitecturale.

Datează de la mijlocul secolului al XIX-lea, cu arhitectura în stil clasicist. Este, construită pe un plan rectangular, aliniată la linia roşie a străzii, ridicată într-un parter. Faţada este monotonă, alcătuită din repetarea de trei ori a unui raport alcătuit din două ferestre, o nişă şi o fereastră, în final rezultând o clădire alungită cu 12 axe. Singurele elemente de decor arhitectonic sunt ancadramentele cu o plintă a nişelor, friza netedă de sub cornişă, separată de restul pereţilor printr-un brâu, plita comună de pervaz, cornişa, lesenele dintre raporturi.

Faţadă
Hînceşti, 68Hînceşti, 62