Hînceşti, 62

Casă individuală

Hînceşti, 62
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Datează de la începutul secolului al XX-lea. Proprietari în 1940 a fost atestată familia Orjehovschi.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter cu planul rectangular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Arhitectura este în stil modern în baza stilului clasicist. Faţada asimetrică cu două rezalite laterale, cu patru axe compoziţionale, dintre care trei sunt goluri de ferestre, şi una – gol uşii de intrare, aflat într-o logie în rezalitul stâng, amplasat lateral, spre intrarea în curte. Intrarea este evidenţiată printr-un portal, care conţine treptele de urcare la cota parterului. Portalul continuă în aticul rectangular, încoronat cu două tumbe laterale, de unde încep, de la discuri, trei striuri. Rezalitul din dreapta este mai înalt, cu o fereastră, decorată cu un ancadrament tratat plastic, cu două tumbe superioare cu aceleaşi striuri verticale, caracteristice stilului.

Paramentul este în zidărie aparentă, din piatră fasonată, din care sunt cioplite detaliile decorului arhitectural (astăzi tencuite). Ferestrele de formă rectangulară au ancadramente simple, tratate în spirit popular.


Hînceşti, 66Hînceşti, 60