Hînceşti, 60

Casă individuală

Hînceşti, 60
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Proprietari în 1940 a fost atestată Maria Melega.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter cu planul rectangular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Arhitectura este în stil eclectic cu reminiscenţe clasiciste. Faţada are şase axe compoziţionale, dintre care cinci sunt goluri de ferestre şi una – golul uşii de intrare, amplasată lateral, spre dreapta, unde se află poarta. Intrarea este evidenţiată printr-un portic din doi piloni angajaţi, dominat de un fronton triunghiular.

Paramentul este tencuit neted. Colţul faţadei este evidenţiat printr-o lesenă. Partea superioară a peretelui este sub forma unui antablament, cu friza netedă şi cornişă cu muluri clasice. Ferestrele rectangulare au ancadramente cu bolţarul cheie de boltă, formă prezentă şi la intrarea prin portic.

Faţadă
Hînceşti, 62Hînceşti, 58