Hînceşti, 58

Casă individuală

Hînceşti, 58
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Proprietari în 1940 au fost atestaţi Iacob şi Şendlea Beilis şi Elsea Axelrudt.

Este o casă cu planul rectangular, ridicat într-un parter, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Faţada este simetrică, în cinci axe, patru de ferestre şi o intrare, amplasată central (astăzi astupată), într-un rezalit. Decoraţia plastică originară a fost distrusă, înlocuită la începutul secolului al XXI-lea cu un decor cu caracter rustic.

Faţadă
Hînceşti, 60Hînceşti, 56 (colţ str. Bucureşti)