Hînceşti, 32 (colţ str. M. Kogălniceanu)

Casă individuală

Demolat
Hînceşti, 32 (colţ str. M. Kogălniceanu)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Datează de la începutul secolului al XX-lea.

În 1940 proprietar este atestat Breiştein.

Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan rectangular, într-un parter, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor, cu colţul, orientat spre intersecţia străzilor, teşit. Arhitectura faţadelor, foste în stil clasic, modificată prin înlocuirea unor ferestre prin uşi şi a uşii, din peretele oblic, cu o fereastră. Decorul plastic a fost simplificat la ancadramente-plintă.

Faţadă
Hînceşti, 34 A,BHînceşti, 30