Hînceşti, 34 A,B

Casă de raport

Hînceşti, 34 A,B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea.

În 1940 proprietar este atestat Grişa Fradis (Blanc).

Este o casă, ridicată într-un parter cu planul careu, cu faţada aliniată liniei roşii a străzii. Din cauza căderii reliefului, casa are din partea curţii interioare un demisol. Parterul a fost conceput pentru două apartamente.

Faţada principală este în zidărie aparentă din piatră tăiată făţuită. Intrarea în apartamente are loc prin două rezalite plate, care continue în parapet prin atice. Arhitectura este eclectică cu reminiscenţe clasice. Faţada are o compoziţie simetrică, cu 12 axe compoziţionale, formând-se două raporturi alcătuite din câte trei ferestre de o parte a uşii de intrare şi două ferestre de altă parte. Ferestrele au ancadramente simple, în componenţa cărora intră frontoane triunghiulare pe console, sub plita de pervaz – console cu două bosaje «diamant». Colţurile clădirii, evidenţiate de tumbe de piatră din parapet, şi rezalitele intrărilor sunt decorate prin rostuire orizontală. Partea superioară a pereţilor este tratată ca un antablament, alcătuit dintr-o cornişă simplificată şi o friză netedă cu ferestruie îngemănate pentru aerisirea podului.

Faţadă
Hînceşti, 37Hînceşti, 32 (colţ str. M. Kogălniceanu)