Hînceşti, 30

Casă individuală

Hînceşti, 30
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Datează de la începutul secolului al XX-lea. În 1940 proprietar este atestat Ştefan Ardelea.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter cu planul rectangular, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Arhitectura este în stil eclectic cu reminiscenţe clasiciste. Faţada are şase axe compoziţionale, dintre care cinci sunt goluri de ferestre (una a fost înlocuită cu o uşă), şi una – golul uşii de intrare, aflat într-un rezalit, amplasată lateral, spre stânga, unde se află poarta. Intrarea este evidenţiată printr-un portic din doi piloni cu caneluri angajaţi, suprapus unui rezalitul.

Paramentul este tencuit neted. Colţul faţadei este evidenţiat printr-o lesenă, care susţine partea superioară a peretelui sub forma unui antablament, cu friza netedă şi cornişă cu muluri clasice. Ferestrele rectangulare au ancadramente simple cu muluri.

Faţadă
Hînceşti, 32 (colţ str. M. Kogălniceanu)Hînceşti, 24