Hînceşti, 113

Complex locativ

Casă de raport cu pasaj comun (A) şi casă de raport (B) (denumire din Registru)
Hînceşti, 113
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Datează de la mijlocul – sfârşitul secolului al XIX-lea.

În 1940 proprietar este atestat Tihman Ioina. Este un complex din două clădiri, alcătuite dintr-un parter, cu planurile rectangulare şi cu faţadele principale aliniate liniei roşii a străzii

Liter A. Arhitectura faţadei este în stil modern, cu stilizarea elementelor clasiciste. Paramentul este în zidărie aparentă, din piatră făţuită, din care sunt cioplite detaliile.

Faţada este asimetrică, cu trei axe compoziţionale, două goluri de ferestre, şi o intrare, amplasată lateral. Intrarea se află într-o nişă plată, continuată în partea superioară printr-un fronton triunghiular cu o fereastră în semicerc, aflată în timpanul său, la fel de adâncit ca şi nişa intrării. Parapetul se află în componenţa parapetului din piatră care încununează faţada. Intrarea este mărginită lateral de câte trei striuri specifice modernului. Ferestrele au ancadramente din muluri cu urechiuşe.

Liter B. S-a păstrat faţada cu cinci axe compoziţionale, dintre care patru sunt goluri de ferestre, şi una – gol al uşii de intrare, amplasată central. Centrul faţadei este evidenţiat de un rezalit, care continue sub forma unui atic circular în parapetul din piatră, opac. Detaliile arhitectonice au dispărut.

Faţadă
Hînceşti, 115Hînceşti, 111