Hînceşti, 115

Casă de raport

Hînceşti, 115
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Este o clădire în două etaje, construită în perioada postbelică, pe locul unei case într-un parter, care data de la mijlocul secolului al XIX-lea. La construcţia casei i s-a oferit arhitectura faţadelor clădirii vecine, construite la colţul cartierului, ridicată pe locul fostei case a lui Fitov (Hitov).

Faţadă
Hînceşti, 123 (colţ str. Varlaam)Hînceşti, 113