Hînceşti, 111

Casă de raport

Hînceşti, 111
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea. În 1940 proprietari sunt atestaţi Parascovia Şmacov şi Bocov.

Este un complex din două clădiri, construite concomitent, alcătuite dintr-un parter cu planul rectangular şi cu faţadele principale aliniate liniei roşii a străzii, cu arhitectura faţadelor eclectică cu detalii clasiciste. Au fost modificate în anii 90 ai secolului al XX-lea, la o casă dinspre curte fiind alipit un volum cu patru niveluri cu o arhitectură contemporană, altă casă – a fost ridicată cu un etaj sub forma de mansardă, casele obţinând caracteristici noi, forme arhitecturale în spirit postmodern. Paramentul este tencuit neted, ferestrele fără ancadramente.

Liter A. Clădirea a suferit în timpul celui de al doilea război mondial, cu faţada refăcută. Arhitectura este eclectică, cu reminiscenţe clasiciste. Faţada are cinci axe compoziţionale, iniţial toate goluri de ferestre, azi cu două intrări şi trei vitralii ale unităţilor comerciale. La colţurile faţadei şi în plinurile dintre ferestre au fost incluşi pilaştri ai ordinului doric.

Liter B. S-a păstrat faţada cu trei axe compoziţionale, dintre care două sunt goluri de ferestre, şi una – gol al uşii de intrare, amplasată lateral. Centrul faţadei este evidenţiat de un rezalit, care continue sub forma unui atic circular în parapetul din piatră, opac. La colţurile faţadei şi în plinurile dintre ferestre au fost incluşi pilaştri ai ordinului doric.

Faţadă
Hînceşti, 113Hînceşti, 109 (colţ str. V. Micle)