Hînceşti, 109 (colţ str. V. Micle)

Complex de locuit cu o atenansă în curte

Casă individuală (denumire din Registru)
Hînceşti, 109 (colţ str. V. Micle)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Datează de la jumătate secolului al XIX-lea.

Este un complex alcătuit din câteva clădiri.

Liter A. Este o clădire construită la colţul cartierului, orientat spre piaţeta rectangulară de la intersecţia străzilor V. Alexandri cu Veronica Micle. Este ridicată într-un parter, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor. Arhitectura a fost eclectică, cu reminiscenţe clasice. Faţadele au fost modificate cu dispariţia decorului originar.

Liter C. Este un corp de casă cu două apartamente etajate. A fost construit în interiorul proprietăţii imobiliare la începutul secolului al XX-lea, pe un plan rectangular, ridicat în două niveluri – parter şi etaj. Arhitectura este eclectică, cu influenţa modernului. Paramentul este în zidărie aparentă, din piatră făţuită, cu detaliile cioplite. Faţada principală este orientată spre curte; are o compoziţie asimetrică, cu şase axe, cu intrarea în bloc amplasată lateral, spre stângă, în apropiere de acces. Intrarea în apartamente are loc din curte, prin două uşi separate. Ferestrele rectangulare, cu bolţarul-cheie evidenţiat, n-au ancadramente, înlocuite de cornişe rectilinii pe console alungite. La etaj, în partea centrală este un balcon, cu grilaje aerate din metal. Colţul clădirii este decorat cu o mică lesenă cu striuri specifice stilului.

Faţadă
Hînceşti, 111Hînceşti, 107 A