Hînceşti, 107 A

Casă individuală

Atenansă în curte (denumire din Registru)
Hînceşti, 107 A
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Datează de la mijlocul secolului al XX-lea, cu arhitectura în stil clasicist.

În 1940 au fost atestaţi drept proprietari doctor Stamatiu, Tamara şi Maria Baltaga.

Este o casă ridicată pe un plan rectangular, într-un parter, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Faţada este simetrică, cu cinci axe, toate sunt goluri de ferestre. În plinurile dintre ferestre şi la colţurile clădirii sunt pilaştri ordinului doric, care susţin partea superioară a pereţilor, tratată ca un antablament, cu o friză netedă sub cornişa cu denticule. Ferestrele rectangulare sunt conturate cu ancadramente simple.

Faţadă
Hînceşti, 109 (colţ str. V. Micle)Hînceşti, 105