Hînceşti, 105

Casă de raport

Hînceşti, 105
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Datează din 1910, construită în stil modern, cu reminiscenţe clasiciste. În 1940 proprietar este atestat Ianchel Diner.

Este o clădire ridicată pe un plan rectangular, într-un parter pe un demisol înalt, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Faţada principală are o compoziţie simetrică, din 11 axe, dintre care 10 sunt ferestre şi una – o uşă de intrare, amplasată central, în axa de simetrie, într-un rezalit cu aspect de portal. Fiecare locuinţă avea intrările din casa scării.

Paramentul casei a fost în zidărie aparentă, din piatră fasonată. Arhitectura a fost modificată între anii 2004–2006, cu ridicarea unui etaj sub forma mansardei, folosindu-se parapetul casei pentru parte a peretelui exterior şi stilizând decorul original. Astăzi paramentul parterului este căptuşit cu plite din calcar.

Faţadă
Hînceşti, 107 AHînceşti, 103 (colţ str. 31 August)