Hînceşti, 103 (colţ str. 31 August)

Casă individuală

Hînceşti, 103 (colţ str. 31 August)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea. În 1940 proprietară este atestată Roza Moldovan. Arhitectura este eclectică cu influenţa arhitecturii populare în structura planimetrică.

Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan rectangular într-un parter, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor V. Alecsandri şi 31 August 1989. Arhitectura este eclectică, cu reminiscenţe clasice.

Faţada orientată spre strada V. Alecsandri este simetrică, cu 9 axe, dintre care opt sunt goluri de ferestre şi o intrare. Intrarea este în arc n plin cintru, amplasată într-o logie adâncă, din porticul dominat de un fronton triunghiular. Faţada îngustă orientată spre Bucureşti, are o compoziţie asimetrică, din cinci axe, dintre care patru sunt goluri de ferestre, cu o nişă în centrul lor. O intrare laterală, un gol de uşă, amplasată lateral, spre stânga, conduce la galeria de la faţada laterală. Colţurile clădirii sunt întărite vizual de lesene, care susţin partea superioară a pereţilor, tratată drept un antablament, alcătuit dintr-o cornişă cu o friză netedă. Ferestrele sunt rectangulare cu ancadrament din muluri, accentuate de cornişe rectilinii.

Faţadă
Hînceşti, 105Hînceşti, 101