Hînceşti, 101

Casă individuală

Casă de raport (denumire din Registru)
Hînceşti, 101
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Datează de la mijlocul secolului al XIX-lea. În 1940 proprietar este atestat Serghei Chircorov.

Este o clădire ridicată pe un plan rectangular, într-un parter pe un demisol înalt, cu faţada aliniată la linia roşie a străzii. Faţada este simetrică, cu şapte axe, dintre care şase sunt goluri de ferestre şi una – uşa intrării, plasată central, de provenienţă recentă. Aspectul clădirii a fost modificat pentru a ajusta la exigenţele unei reprezentanţe diplomatice. În acest scop a fost construit un acoperiş înalt, cu panta frântă, în spaţiul căruia au fost soluţionate două niveluri. Pentru intrare la cota parterului, ridicat mult asupra trotuarului, au fost construite scări înalte, alipite clădirii. De la arhitectura faţadei vechi s-a păstrat ferestrele în arc în segment de cerc, cu ancadramente în partea superioară pentru parter, plita de pervaz comună pentru ferestre, lesenele la colţurile clădirii.


Hînceşti, 103 (colţ str. 31 August)Hînceşti, 99 (colţ str. Bucureşti)