Columna, 98 A,B

Casă cu apartamente de raport (sau hotel)

Columna, 98 A,B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea, construită în stil eclectic cu elemente neoclasice.

Face parte dintr-un imobil cu două etaje, cu plan unghiular, amplasat la colţul cartierului, mărginit de străzile Puşkin şi Columna, aliniat la liniile roşii ale străzilor. Este constituit după cea dea doua conflagraţie mondială, integrând câteva clădiri care datau din secolul al XIX-lea. Noua porţiune a clădirii a fost ajustată la cotele planşeelor clădirii păstrate, astfel clădirea rezultată formează, după parametri dimensionali, un tot integru, dar se detaşează în două părţi prin soluţia arhitecturală.

Aripa de pe strada Columna, cu clădirea istorică, se remarcă prin decoraţia plastică. Clădirea a pierdut planimetria originară, interiorul fiind ajustat la exigenţele unei instituţii de proiectare. Faţada a păstrat compoziţia iniţială, frontală, simetrică, cu 11 axe, dintre care câte două revin ferestrelor în arc din rezalitele laterale, încununaţi cu câte un fronton triunghiular, iar şapte axe intermediare reprezintă porţiunea dintre rezalite cu golurile rectangulare de ferestre. În rezalite se aflau la etaj balcoane cu îngrădire din fier forjat, iar la parter – ferestre largi rectangulare. Porţiunea faţadei dintre rezalite avea încăperile mai joase, deasupra fiind incluse şi ferestrele de aerisire ale podului. La parter se afla intrarea principală în edificiu, cu gol în arc plin cintru, şi ferestre cu vitralii mari, asemănătoare vitrinelor, ce indică folosirea spaţiului orientat spre stradă ca o unitate comercială (unele au fost astupate cu zidărie). Paramentul parterului este în bosaje orizontale, întretăiat de golurile ferestrelor, al etajului – decorat cu o decoraţie plastică exuberantă: pilaştri cu caneluri ai ordinului corintic, friză cu cornişă în partea superioară a peretelui; la ferestre cornişe pe console, chei de boltă şi decor vegetal, sub ferestre – lesene ca suport pentru pervazuri combinat cu cornişa parterului.

Faţadă
Columna, 106 A,B,CColumna, 93