Columna, 106 A,B,C

Conacul urban al familiei Catargi

Columna, 106 A,B,C
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Pe acest loc mai înainte se afla o casă mai veche, care ajunge în stăpânirea căminarului Iordache Petre Catargi (1797–1871). Casa principală a fost ridicată între anii 1853–1854, autorul proiectului, atestat documentar, este arhitectul O. Gaschet. Faţadele obţin o arhitectură în spiritul eclecticii pe baza schemei compoziţionale a clasicismului, cu folosirea elementelor arhitecturii gotice, baroce şi ale Orientului Apropiat, numit stilul "empire turque".

În anii interbelici a fost sediul unui obiectiv al Ministerului Apărării Naţionale. Casa a suferit în timpul războiului, fiind refăcută în 1948 după imagini vechi.

Conacul este compus din casa principală (literul A), un corp de casă (literul B), un corp de casă de locuit (literul C) şi unul gospodăresc (literul D), totul înconjurat cu o incintă din piatră cu un portal al intrării de onoare şi o poartă din partea străzii Diordiţa.

Literul A. Casa conacului este amplasată la colţul cartierului, aliniată la liniile roşii ale străzilor Columna şi Diordiţa. Este construită în două etaje, cu faţadele tencuite neted, În partea curţii, unde relieful este în cădere, a fost amenajată o largă terasă, ridicată parţial pe un subsol, provenit, după câte se pare, de la construcţia anterioară.

Faţada principală, orientată spre bulevardul Columna, are o compoziţie simetrică, cu un rezalit central şi două laterale. În rezalitul centra, la al doilea etaj, se află un balcon alungit, cu baluştri, care devine accentul faţadei principale, dominat de o imitaţie de fronton, deasupra căruia se ridică un atic în trepte, cu un coronament cu o configuraţie plastică de volute, în centrul căruia se afla locul unui cartuş. Ferestrele au coronamente de diferite soluţii plastice, cu cornişe în segment de arc şi cu frontoane triunghiulare, care dominâ motivele orientale. Spaţiul de sub pervazurile ferestrelor sunt decorate cu baluştri de aceleaşi tip ca la balcon, ce contribuie la o integritate a decoraţiei plastice a faţadelor. Lesene semioctogonale, care corespund pereţilor interiori ai structurii planimetrice, decorează faţadele orientate spre stradă.

Intrarea în curte are loc printr-un portal înalt, soluţionat în spiritul arhitecturii casei. Legătura dintre parter şi etaj se efectua prin două scări, legate de intrările în casă prin intermediul unor antreuri alungite, fiecare cu câte un hol pătrat.

Literul B. A fost construit de ginerele lui Catargi, colonelul în rezervă S.S. Mazarachi-Debolţev. Este o casă cu un nivel, aliniată liniei roşii a străzii Columna. Planul casei este în formă de teu, cu aripa alungită în adâncul parcelei. Paramentul faţadei clădirii este în zidărie aparentă din piatră prelucrată, dispusă în asize cu alternarea a două nuanţe. Faţada avea 7 axe, cu un gol de uşă, amplasat lateral, şi şase de ferestre. Intrarea avea loc printr-un portic angajat, protejat de o copertină din metal, susţinută de console din fier forjat. Ferestrele aveau ancadramente din piatră prelucrată, cu cornişe triunghiulare, cu detalii decorative eterogene: clasice, orientale şi populare.

În anii 90 ai secolului XX, clădirea a fost înălţată cu un etaj şi cu o mansardă.

Literul C. Este un corp de casă, aliniat cu faţada îngustă la strada Diordiţa. Este ridicată pe un subsol înalt. Parterul este iluminat prin ferestre nari în arc în plin cintru. Faţadele sunt decorate cu ancadramente în care sunt evidenţiate cheile de boltă.

Zidul de incintă poartă un decor din repetarea unor cercuri cu patru lobi. Poarta a dispărut.

Faţadă
Columna, 108Columna, 98 A,B