Columna, 93

Casă cu apartamente de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Columna, 93
A fost introdusă în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei. A fost calificată drept monument de arhitectură de însemnătate locală.

Datează de la începutul secolului al XX-lea.

Proprietarul originar al casei nu este cunoscut.

Prezintă un complex din două case de locuit, ambele ridicate într-un singur etaj, construite concomitent cu poarta de intrare în curte, peretele căreia face corp comun (?) cu faţadele clădirii.

Casa din stânga, are un plan patrulater, ridicat pe u subsol. Faţada are patru axe de goluri, trei de ferestre şi o uşă, amplasată în una din axele de mijloc. Este un exemplu mai puţin răspândit de locuinţă populară, structura căreia şi decoraţia plastică, – alcătuită din cornişe, ancadramente, panouri, – au fost influenţate de arhitectura eclecticii clasicizante.

Casa din stânga, este amplasată la colţul cartierului, cu două faţade principale. A pierdut totalmente decoraţia plastică.

Nu comportă calităţi de monumente istorice.


Columna, 98 A,BColumna, 92