Columna, 92

Casă individuală

Columna, 92
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei. A fost constituită în 1874, an introdus în îngrădirea balconului. Tot aici se află şi monogramele proprietarului (?). A fost considerată din eroare casa boierului Bartolomeu (Varfolomeu), imobil care se afla cu o retragere în adâncul cartierului, distrus în timpul celei de a doua conflagraţie mondială.

Clădirea este cu două etaje, cu planul patrulater, aliniat liniei roşii a străzii. Faţada are patru axe, cu trei de ferestre şi una de uşă. Compoziţie este asimetrică, cu amplasarea laterală a intrării printr-un rezalit, dominat de balconul de la etaj şi de coronamentul (dispărut). Paramentul este cu zidăria în piatră aparentă, în combinaţie cu cărămida roşie, din care sunt executate detaliile constructive şi decorative. Golurile de ferestre şi de uşi au partea superioară în segment de cerc, cu evidenţierea contrastant a bolţarilor din cărămidă roşie, cu cheia de boltă din piatră albă. Un brâu sub o formă de cornişă desparte etajele. Balconul are o îngrădire din fier forjat, cu un desen simplu sub formă de reţea.

Faţadă
Columna, 93Columna, 91