Columna, 91

Casă cu apartamente de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Columna, 91
A fost introdusă în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei. A fost calificată drept monument de arhitectură de însemnătate locală.

A fost constituită la mijlocul secolului al XIX-lea.

Este o clădire cu un etaj, planul patrulater, aliniat liniei roşiei a străzii. Faţada principală cu şase axe, patru de ferestre şi două de uşi, este simetrică, cu intrările amplasate lateral. Decoraţia plastică în stil neoclasic – ancadramente, pilaştri care flancau intrările. o cornişă cu friză, a fost distrusă.

Nu comportă calităţi de monument istoric.

Faţadă
Columna, 92Columna, 88