Columna, 72

Clădirea unui hotel sau a unei case cu apartamente de raport

Columna, 72
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Construcţia datează de la începutul secolului al XX-lea, edificată în spiritul stilului modern.

Proprietarul originar nu este cunoscut, în 1940 în această calitate este atestat Solomon Pincevschi. În aticul reconstruit la sfârşitul ultimului deceniul al secolului al XX-lea, sunt reprezentate în relief două litere chirilice "AЛ", de o parte şi alta a unui herb cu câmpurile goale, monograma proprietarului actual.

Clădirea are două niveluri, cu faţada aliniată liniei de roşu a străzii. Are planul aproape rectangular, cu aripă oblică, care repetă latura parcelei proprietăţii imobiliare, orientată în adâncul curţii, ieşind cu faţada scurtă la frontul construit al stradelei Habad Liubavici. Planimetria este specifică caselor de locuit cu camere mobilate sau hotelurilor. La primul etaj se aflau unităţi comerciale cu intrările direct din stradă, la etaj un culoar central împărţea întreaga clădire în "numere".

Compoziţia faţadei principale este simetrică, cu trei rezalite – unul central şi două laterale, dominate de atice de forme plastice, diferite ca complexitate, legate pin parapete din piatră. Trei balcoane, corespunzătoare "numerelor" de hotel, au forme diferite: rectangulare în rezalitele laterale şi semicircular în rezalitul central, construit cu culise.

Decorul este executate în piatră, ca şi la paramentul clădirii, lăsată aparentă. Parterul este evidenţiat prin bosaje orizontale, etajul, este ponderat de detalii, care contrastează cu fundalul neted al pereţilor. Ferestrele sunt rectangulare la parter şi în arc în plin cintru la etaj cu arhivolte. Faţada posterioară este lipsită de detalii decorative.

Faţadă
Columna, 74Columna, 65