Columna, 65

Sediul serviciului vamal de stat al Republicii Moldova

Casă individuală (denumire din Registru)
Columna, 65
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei.

Este o clădire construită în anii postbelici de prizonierii de război pe locul unei case de locuit deteriorate. A păstrat configuraţia planului, cu colţul teşit orientat spre intersecţia străzilor.

Nu comportă calităţi de monument istoric.


Columna, 72Columna, 61