Columna, 61

Conac urban

Casă individuală (denumire din Registru)
Columna, 61
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei. Construcţia datează de la începutul secolului al XX-lea, edificată în spiritul arhitecturii eclectice. Proprietarul originar nu este cunoscut.

În anii celui de al doilea război mondial a fost deteriorată, fiind restabilită parţial, dispărând construcţiile şi anexele exterioare aferente acestei proprietăţi imobiliare.

Clădirea a păstrat parterul, construit pe un plan rectangular, ridicat pe un soclu înalt din cauza căderii reliefului, cu faţada construită pe linia roşie a străzii. Intrarea în clădire avea loc din partea curţii interioare.

Faţada a păstrat fragmentar compoziţia iniţială. Partea centrală reprezintă un rezalit plat, suprapus de un portic, alcătuit dintr-o arhitravă susţinută de patru pilaştri, ridicaţi pe piedestale, plinurile dintre care sunt penetrate de ferestre. Prin parametrii dimensionali ai clădirii, proporţiile detaliilor şi a formelor arhitecturale create, compoziţia faţadei derivă din propunerile din proiectele-model din prima treime a secolului al XIX-lea.

Faţadă
Columna, 65Columna, 59