Columna, 74

Casă individuală

Columna, 74
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei. Construcţia datează de la începutul secolului al XX-lea.

Proprietarul originar nu este cunoscut, în 1940 în această calitate sunt atestaţi moştenitorii lui Ghisifiner.

Era o construcţie într-un etaj, alipită clădirii cu nr. 72 Aveae un plan alungit, cu faţada scurtă construită pe linia roşie a străzii Columna. La începutul secolului al XXI-lea a fost lărgită, ocupând întreaga lăţime a parcelei proprietăţii imobiliare şi înălţată cu un nivel, formând un front compact cu imobilele din vecinătate. Faţada este lipsită de detalii arhitecturale.

Nu comportă valoare istorică şi artistică.

Faţadă
Columna, 76Columna, 72