Columna, 56

Casă individuală

Columna, 56
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Construcţia datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea, edificată în spiritul arhitecturii neoclasice. Proprietarul originar nu este cunoscut.

Este o casă mică, ridicată pe un soclu înalt, încadrată cândva în frontul perimetral compact al străzii. Planul casei este dezvoltat în adâncul parcelei, unde se mai află două apartamente. O galerie se află de-a lungul faţadei posterioare, sub casă – un subsol.

Faţada principală are patru axe de goluri, trei de ferestre şi una a uşii de intrare, formându-se o compoziţie cu disimetrie, cauzată de amplasarea uşii, aflată într-o nişă adâncită sub forma de loggie cu trepte interioare, în una din axele centrale. Pilaştri în bosaje sunt plasaţi la colţurile faţadei şi lângă uşa de intrare. Ferestrele, sprijinite jos de tumbe, iar sus cu partea superioară în segment de cerc, au ancadramente simple, cu cheia de boltă evidenţiată decorativ. În compoziţia faţadei intră şi poarta de intrare în curte, sub forma unui portic cu două coloane ale ordinului doric, penetrat de un arc în segment de cerc, încununat cu un fronton triunghiular.

Faţadă
Columna, 57Columna, 55