Columna, 55

Casă cu apartamente de raport

Clădirea fostului hotel (denumire din Registru)
Demolat
Columna, 55
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe.

Construcţia datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Proprietarul originar nu este cunoscut. În 1924 era sediul hotelului "Luvru".

Este o clădire cu două niveluri, în plan rectangular, alungită, construită pe linia roşie a străzii Columna. Trei intrări conduceau în interiorul clădirii cele lateralele – la apartamentele de la parter, cel central – la apartamentele de la etaj. Planimetria a fost modificată de două ori: prima dată în anii interbelici, când a servit drept sediu pentru hotel, şi a doua oară, în 1945 când spaţiului interior a fost adaptat pentru mai multe apartamente.

Faţada principală are o compoziţie simetrică, cu trei rezalite plate, două laterale şi unul central, în care se afla intrarea de onoare, dominată de balconul de la etaj, în rezalitele laterale – ferestre în arc.

Decoraţia plastică este în spiritul stilului eclectic, alcătuită din detalii baroce şi în relief şi amplasate dens. Paramentul parterului este alcătuit din bosaje orizontale, "cureluşe" înguste, care trec peste ancadramentele ferestrelor rectangulare, în cheia de boltă – un motiv vegetal. Sub piatra de pervaz a ferestrelor se află panouri, forma cărora denotă apropierea stilului modern. Etajul are o decoraţie plastică mai activă, formată din cornişele de deasupra ferestrelor, de două forme, care alternează: triunghiulare şi în segment de cerc, susţinute de console. În rezalitul central sunt concentrate golurilor de diferite forme – la etaj o grupă din două ferestre şi o uşă, toate cu configuraţie rectangulară, cu cornişe deasupra, care în centru formează un fronton triunghiular, susţinut de semicoloane angajate ale ordinului ionic, amplasate între ferestre. Fusul cu canelure ale coloanelor şi capitelurile sunt rezultatul unei manopere perfecte.

La parter grupa centrală este reprezentată de trei uşi, o uşă centrală în arc şi două rectangulare.


Columna, 56Columna, 51