Columna, 51

Casă de raport

Columna, 51; Liter AColumna, 51; Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. S-a constituit începând cu anii 20–30 ai secolului al XIX-lea până în jumătatea a doua a aceluiaşi secol.

Constă din două imobile cu pasaj carosabil între ele.

Literul A. Clădirea din stânga s-a format din comasarea a două clădiri, construite într-un nivel. Cea mai veche este construită în anii 30–50 ai secolului al XIX-lea, între ea şi clădirea vecină (nr.49) fiind alipită, la începutul secolului al XX-lea, o clădire.

Faţada clădirii mai vechi a repetat un proiect din albumele-model în stilul neoclasic, destinate pentru locuinţele orăşenilor din pătura de mijloc a societăţii. Clădirea este ridicată pe un soclu înalt, faţada are trei axe, goluri de ferestre, intrarea avea loc prin galeria laterală (astupată) şi din curte. Colţurile casei sunt întărite vizual cu pilaştri cu canelure, ferestrele au ancadramente simple cu plite de pervaz, partea superioară a pereţilor are o cornişă.

Clădirii din stânga, alungită în adâncul cartierului, are faţada scurtă orientată spre stradă, formează un front continuu cu construcţiile vecine. Cota intrării se află aşezată mai jos decât clădirea iniţială, în scopul de a permite accesul direct din stradă în interiorul unităţii comerciale, amenajate în această porţiune a casei. Faţada era în spiritul eclecticii cu detalii din modern: o friză lată din rozete decora partea superioară a pereţilor, lateral erau pilaştri cu fusul în bosaje. Arhitectura a fost modificată cu renegarea formelor istorice, clădirea fiind înălţată cu un etaj.

Literul B. La dreapta se află a doua clădire, construită într-un nivel, alungită pe linia de roşu a străzii, cu plan unghiular şi o aripă orientată în adâncul parcelei. Arhitectura faţadei este asemănătoare casei de locuit mai vechi din această proprietate imobiliară. Faţada este cu şase axe de goluri, dintre care cinci sunt de ferestre şi una de la uşa de intrare, amplasată lateral. Pilaştri cu canelure mărginesc faţada şi flanchează intrarea, în jurul ferestrelor – ancadramente rectangulare.

Faţadă
Columna, 55Columna, 49