Columna, 57

Casă cu apartamente de raport

Columna, 57
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Construcţia datează de la începutul secolului al XX-lea, ridicată în spiritul arhitecturii eclectice. Proprietarul originar nu este cunoscut.

Este o clădire în două etaje, rectangulară în plan, alungită de-a lungul străzii, construită pe linia roşie, parte componentă a frontului compact format perimetral. Clădirea ocupă toată lăţimea parcelei proprietăţii imobiliare. Intrările în apartamente aveau loc din partea curţii, de pe galeriile posterioare (azi construite).

Faţada are 16 axe de goluri, cu gangul carosabil amplasat în axa de simetrie, căruia, la etaj îi corespunde o compoziţie din două ferestre, totul fiind dominat de un atic alungit.

Faţada are paramentul în piatră aparentă, din care sunt executate şi detaliile decorului plastic. Parterul este în bosaje orizontale, care trec în bolţari deasupra ferestrelor rectangulare, peretele etajului este neted, divizat de pilaştri amplasaţi în plinurile dintre golurile ferestrelor, cu canelure lângă balcoanele amplasate simetric, şi cu nişe în rezalitele aripilor centrale, evidenţiate de ferestrele îngemănate de la etaj. Deasupra gangului carosabil a fost plasată o compoziţie din două ferestre în arc, între care se află capitelul ordinului ionic stilizat, cu fusul intrat în zidărie, totul dominat de o cornişă comună în segment de cerc. Etajele sunt despărţite printr-o friză alcătuită din postamentele pilaştrilor, în partea de sus pereţii sunt finisaţi printr-o cornişă. Patru balcoanele masive au îngrădirea din metal forjat, evazată curbliniu în partea inferioară.

Faţadă
Columna, 59Columna, 56