Columna, 143 A,B

Clădire pentru funcţii sociale

Clădire pentru funcţii militare (denumire din Registru)
Columna, 143 A,B; Liter AColumna, 143 A,B; Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate locală (valoarea naţională este contestată), introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. este datat cu sfârşitul secolului al XIX-lea.

Din 1879 datează descrierea proprietăţii imobiliare, care aparţinuse secretarului de colegiu Ivan Vasile Katelin. Pe atunci era o clădire veche, într-un singur etaj, cu anexe la fel de vechi. În 1881 această proprietate a fost cumpărată de Antonina Reapuşinskaia, care între anii 1881 şi 1895, a demolat vechile construcţii şi a fost ridicată o clădire nouă, amplasată la colţul cartierului.

La începutul secolului al XX-lea clădirea este atestată drept sediul prezenţei militare. În 1940 aparţinea unui oarecare I. Popovici. Astăzi aici se află sediul Procuraturii Militare.

Arhitectura imobilului este eclectică pe baza detaliilor neoclasice cu inovaţii de modern.

Este un complex alcătuit din după clădiri, fiecare într-un parter ridicat pe un demisol înalt, apărut în partea căderii reliefului.

Literul A. Clădirea principală este amplasată la colţul cartierului, având două faţade principale. Intrarea are loc de pe strada Serghei Lazo, printr-un rezalit mărginit de pilaştri, care susţin un antablament, fără fronton. Faţada are opt axe, şapte goluri de ferestre şi un gol de uşă, amplasată asimetric. Parterul este despărţit de soclu printr-un cordon, de care se sprijină pilaştrii cu caneluri, amplasaţi la colţurile clădirii şi ale rezalitului. Faţada de pe strada Columna are opt axe de ferestre, în ritm egal. Toate ferestrele şi uşa de la intrare au contur rectangular, cu ancadramente dominate de cornişe orizontale, axate prin cheia de boltă comună a ancadramentelor şi a cornişelor, susţinute la capete prin imitaţii de console. Sub ferestre, plitele de pervaz sunt unite cu cordonul dintre parter şi demisol, prin aceleaşi imitaţii de console. În anii 90 ai secolului al XX-lea decoraţia plastică a fost simplificată prin distrugerea detaliilor neoclasice.

Literul B. A doua clădire, aliniată la linia roşie a bulevardului Columna, e orientată cu faţada îngustă, alcătuită din două axe de goluri de ferestre.

Faţadă
Columna, 145 A,B,C,D,E,GColumna, 141