Columna, 110 (colţ str. Bănulescu-Bodoni)

Vila urbană a familiei Nazarov

Columna, 110 (colţ str. Bănulescu-Bodoni)
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. A fost construit, probabil, prin anii 80, în stil eclectic cu elemente rococo.

Primele informaţii documentare, referitor la proprietatea imobiliară datează din 1900, când de la fraţii Ivan şi Nicolai Stepanovici Lebedev ajunge în proprietatea negustorului Iacob Nazarov. În 1940 proprietară este atestată Hana Epştein. Casa a suferit în timpul războiului, fiind refăcută în 1948.

Clădirea se află la colţul cartierului, aliniată la liniile roşii ale străzilor Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni şi bulevardul Columna. Este construită din piatră, tencuită, într-un etaj, ridicată pe un demisol înalt, utilizabil, cu intrare din partea curţii, prin faţada posterioară. Faţada principală alungită, cu 12 axe de goluri, este orientată spre strada Columna. Are o compoziţie simetrică, cu o disimetrie din cauza includerii la dreapta casei a unui spaţiu interior, luminat printr-un gol de fereastră tripartită. De o parte şi alta a intrării principale sunt grupate, câte două grupe a câte două goluri de ferestre, cu o bogată decoraţie plastică realizată în zidărie de piatră, tencuită alb, despărţite prin zidăria sub forma lesenelor din cărămidă roşie din Odesa. Intrarea principală în casă este evidenţiată printr-un portic plat, mărginită de doi pilaştri, cu o loggie adâncită, la care urcă mai multe trepte. Acoperirea loggiei este în arc în plin cintru, cu cheia de boltă în formă de cartuş, cu arhivolta sprijinită pe două coloane zvelte cu capiteluri ale ordinului compozit. Ferestrele din grupul alcătuit din câte două goluri sunt rectangulare înscrise într-un arc în plin cintru, fiecare din timpane lor fiind completat cu câte o scoică, orientată cu intradosul spre exterior sub aspectul de concă.

Planimetria casei este soluţionată cu amplasarea odăilor în anfiladă circulară. Intrarea principală conduce într-un hol pătrat, de unde se accede direct în odăi şi într-un culoar care serveşte de legătură cu odăile aflate la dreapta – dormitoarele, curtea şi terasa laterală. În partea stângă se află trei încăperi spaţioase, reprezentând odăile de primire ale casei.

Faţada laterală are două grupe de ferestre îngemănate, despărţite printr-o lesenă din piatră, tencuită alb, care contrastează cu peretele construit în cărămidă roşie. În partea superioară a pereţilor, este o friză cu modilioane. În interioare se păstrau tavanele cu decoraţie plastică în stuc, sobele din cahle, lemnăria, toate executate în spiritul eclecticii.

Acoperişul este în patru pante, cu o penetrare de mansardă în partea centrală, cu un acoperiş din metal în forma trunchiului de piramidă, formă, acoperită cu solzi din fier.

Faţadă
Columna, 114Columna, 108