Columna, 114

Casă individuală

Columna, 114
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Primăriei. A fost construit în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

Proprietatea imobiliară aparţinea negustorului Mihail Lukov (Luca), în anii interbelici – lui Şmil Ghendler. Arhitectura este în stil eclectic cu elemente neoclasice.

Casa este într-un singur nivel, construită pe linia roşie a străzii. Planul casei este dreptunghiular, cu o simetrie axială a faţadei şi a planului, alipit la clădirea vecină (nr. 112). Intrarea principală este amplasată în axa de simetrie a casei, unde se află un culoar transversal, cu ieşire în curte, care diviza imobilul în două jumătăţi aproape egale. De o parte şi alta a culoarului avea loc intrarea în câte un apartament cu 2–3 camere. După cum se menţiona în inventarierea casei, efectuată în anul 1896 "Casa este într-un singur etaj, acoperită cu tablă din fier, cu burlane de fier, cu o anexă din partea curţii, sub acelaşi acoperiş. Se compune din şase odăi şi un antreu, Ferestrele sunt duble, vopsite în ulei cu imitaţia de stejar, cu feronerie din bronz şi aramă. Podeaua este din lemn, pereţii tencuiţi şi acoperiţi cu tapete, sobele din cărămidă, una de formă circulară".

Decorul plastic era creat din lesene la colţurile clădirii şi în plinurile dintre golurile de ferestre, o cornişă, sub care se afla o friză cu panouri. Golurile de ferestre au ancadramente simple sub formă de ramă, cu decor din fragmente de capiteluri stilizate, amplasate lateral, la colţurile superioare ale ferestrelor.

Arhitectura casei a fost modificată, planimetria comprimată pentru a adăposti mai multe apartamente. În partea stângă a fost tăiat un nou gol de uşă, căruia i s-a acordat un aspect comun cu ancadramentele originale. A dispărut friza superioară, partea dreaptă a fost colorată policrom, impropriu monumentului istoric.

Faţadă
Columna, 115Columna, 110 (colţ str. Bănulescu-Bodoni)