Bucureşti, 93 (colţ str. N. Iorga)

Conac urban

Conac urban a lui Burduja (denumire din Registru)
Bucureşti, 93 (colţ str. N. Iorga)
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

În 1841 soţia consilierului de curte, Alexandra Jadanova a vândut consilierului de curte Petru Nikitenko o casă veche, amplasată la colţ. Pe locul casei demolate a fost construită o casă nouă din piatră, într-un etaj, care a intrat în posesia lui M. Gh. Krijanovsky. În septembrie 1894 această proprietate imobiliară, a fost vândută de Vita Donilovna Finkilştein noua proprietară, consilierului de curte, colonelul Ivan Const Burduja. În 1896 el a adăugat la casa de colţ un portic cu două coloane cu iniţialele sale şi construieşte în curte un nou corp de casă. În descrierea din 1897, erau menţionate două apartamente, unul cu 6 şi altul cu 4 odăi.

În 1940 proprietar este atestat Popa Toader.

Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan rectangular, într-un parter, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor. Faţada principală are o compoziţie simetrică cu două porticuri de intrare. Paramentul faţadei principale este tencuită cu detaliile modelate din mortar.

Intrarea era printr-un portic cu două coloane ale ordinului corintic cu caneluri, încununat cu un fronton în segment de cerc. Detaliile arhitectonice ale faţadei principale sunt din arsenalul stilului eclectic cu reminiscenţe baroce.

Ferestrele au ancadramente decorate în partea superioară cu o decoraţie plastică care include motive vegetale, sprijinite pe plite de pervaz proeminente, cu panouri şi nişe sub plita de pervaz. Colţurile clădirii sunt subliniate de lesene cu bosaje orizontale.

Partea superioară a pereţilor este încoronată cu o cornişă cu denticule.

Faţadă
Bucureşti, 99 A,B (colţ str. M. Cibotari)Bucureşti, 92 (colţ str. Sfatul Ţării)