Bucureşti, 99 A,B (colţ str. M. Cibotari)

Conacul urban al familiei Cerchez

Bucureşti, 99 A,B (colţ str. M. Cibotari); Liter ABucureşti, 99 A,B (colţ str. M. Cibotari); Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe. În luna aprilie anul 1873, soţia consilierului de colegiu, Anna Şpatkowsky, a vândut nobilului Anastasii Arapov o casă de colţ, din piatră., cumpărat de ea de la Rivka Rafalovici, soţie de negustor, în martie 1869. Casa a fost construită pe la mijlocul secolului al XIX-lea, după un proiect model. S-a păstrat descrierea din 1915: "Casă construită din piatră, alcătuită dintr-o locuinţă cu 7 odăi, 11 ferestre, orientate spre stradă, şi 6 spre curte".

Liter A. Este o casă de locuit, ridicată într-un parter pe un demisol, amplasată lacolţul cartierului, cu faţadele construite pe liniile roşii ale străzilor.

Faţada orientată spre strada Sfatul Ţării are o compoziţie asimetrică, alcătuită din patru axe compoziţionale, dintre care trei sunt de goluri de ferestre şi unul uşă, amplasat spre stânga. Faţada orientată spre strada Bucureşti are nouă axe, toate goluri de fereşti (în ultimii ani două ferestre au fost înlocuite cu goluri pentru uşi.). Paramentul faţadei principale este tencuit. Casa este construită în stil neoclasic. Între ferestre sunt plasaţi pilaştri ai ordinului doric cu fusul în caneluri, care susţin partea superioară a pereţilor, o friză netedă sub o cornişă cu muluri.

Ferestrele au ancadramente, cu chenare simple, sprijinite pe plite de pervaz, cu bosaje diamant sub plita de pervaz.

Intrarea este sub forma unui portic angajat, dotată cu un fronton semicircular.

Liter B. În 1940 proprietar este atestat Simanovschi Olga. Este o clădire alcătuită dintr-un parter, construită în adâncul curţii, cu faţada principală orientată spre intrarea în curte. Arhitectura clădirii este similară casei str. Bucureşti, nr. 75.

Faţada principală are o compoziţie asimetrică, alcătuită din patru axe compoziţionale, dintre care trei sunt de goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasat într-un rezalit în partea centrală. Uşa conduce în holul casei printr-o loggie în arc în plin cintru. Colţurile casei şi a rezalitului sunt evidenţiate prin lesene, continuate prin piloni în parapetul din piatră ai clădirii.

Paramentul faţadei principale este în zidărie aparentă din piatră făţuită, cu detaliile cioplite din arsenalul stilului modern, cu reminiscenţe ale stilului eclectic: cornişa casei este conturată cu o arcatură, golurile rectangulare ale ferestrelor sunt în partea superioară din bolţari. Decoraţia plastică este îmbogăţită prin panourile din piatră cu factura aspră.

Faţadă
Bucureşti, 103Bucureşti, 93 (colţ str. N. Iorga)