Bucureşti, 92 (colţ str. Sfatul Ţării)

Conac urban

Bucureşti, 92 (colţ str. Sfatul Ţării)
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Casa a fost construită la sfârşitul secolului al XIX-lea, aparţinea Ţesarinei Fominişna Dolivo-Dobrovolsky. S-a păstrat descrierea din 1897: "Teritoriul are o suprafaţă din 150 stânjeni pătraţi, în casă sunt 10 odăi, 32 ferestre". În 1940 proprietar este atestat Dobrovolsky Dolila, Roman.

Mult timp pe peretele casei a fost tăbliţa comemorativă în onoarea lui A.I. Bernardazzi, fiind considerat eronat că a locuit în ea. Astăzi este Ambasada Bulgariei.

Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată pe un plan rectangular, într-un parter pe un demisol înalt, cu faţadele construite pe liniile roşii ale străzilor.

Faţada principală, orientată spre strada Sfatul Ţării are o compoziţie simetrică, alcătuită din 11 axe compoziţionale, dintre care 10 sunt de goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasat central, în axa de simetrie. Faţada laterală are şase axe, toate goluri de ferestre.

Paramentul faţadei principale este tencuit neted. Intrarea are loc printr-un rezalit, dominat de un atic circular. Detaliile arhitectonice ale faţadei principale sunt din arsenalul stilului eclectic cu reminiscenţe clasice.

Ferestrele au ancadramente, cu chenare simple, rotunjite la colţurile superioare, sprijinite pe plite de pervaz cu panouri şi nişe sub plita de pervaz.

Partea superioară a pereţilor este încoronată cu o cornişă cu o friză netedă.

Faţadă
Bucureşti, 93 (colţ str. N. Iorga)Bucureşti, 91