Bucureşti, 87

Vilă urbană

Bucureşti, 87
Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Primele informaţii documentare sunt din 1828, când proprietar era secretarul gubernial Petru Krâjanovsky. În 1891 această proprietate este cumpărată de Ecaterina Popovici, soţie de preot. Era o casă construită din lampaci, cu intrarea în casă dinspre curte.

La începutul secolului al XX-lea a fost construită o casă din piatră, ridicată pe un demisol înalt, cu faţada simetrică, mărginită de două rezalite încununate cu frontoane triunghiulare. Arhitectura era în stil eclectic, cu reminiscenţe neoclasice. La începutul secolului al XXI-lea a fost demolată.

Faţadă
Bucureşti, 89Bucureşti, 83 A,B