Bucureşti, 83 A,B

Case de raport

Casă individuală (denumire din Registru)
Bucureşti, 83 A,B; Liter ABucureşti, 83 A,B; Liter B
Monument de arhitectură de însemnătate valoarea locală, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

Datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, construită în spiritul stilizărilor istorice, cu dominarea elementelor baroce.

Este un complex din două clădiri, ridicate într-un parter, cu planul rectangular, cu faţada principală aliniată la linia roşie a străzii, cu faţadele soluţionate simetric faţă de axa intrării în curte.

Fiecare faţadă principală a caselor are o compoziţie asimetrică, alcătuită din şase axe compoziţionale, dintre care cinci sunt goluri de ferestre şi unul de uşă, amplasat spre poarta de acces, soluţionată printr-un gol în arc.

Paramentul faţadei principale este tencuit neted: colţurile clădirii sunt evidenţiate prin lesene, cu modelarea bosajelor şi a detaliilor. Intrarea este soluţionată printr-un rezalit, mărginit de pilaştri cu caneluri. Ferestrele au ancadramente, cu chenare simple, într-o parte de uşa de intrare dominate de cornişe în segment de cerc, în partea opusă – rectilinii. Intrarea este dotată cu o cornişă în segment de cerc, şi, ca şi cornişele ferestrelor şi plitele de pervaz, susţinute de console în forma frunzei de acant. Sub pervazuri – bosaje-diamant. Colţurile casei orientate spre poartă sunt rotunjite cu muluri în retragere. Poarta de acces a pierdut canaturile, reprezentând un gol în arc "mâner de coş", conturată de o arhivoltă, în peretele comun al faţadei, cu bolţarul central evidenţiat.

Partea superioară a pereţilor este terminată printr-o friză, punctată de nişe corespunzător ferestrelor, cu o cornişă din muluri. Deasupra pereţilor se afla un parapet, care în timpul reconstrucţiei interioarelor a fost folosit drept atic pentru etajul mansardă de sub acoperiş. În urma reconstrucţiei casei, aspectul ei a degradat – acoperişul înalt cu ferestre de aerisire este în disonanţă cu faţada în stil eclectic.

Faţadă
Bucureşti, 87