Bucureşti, 89

Imobil de locuit

Casă individuală (denumire din Registru)
Bucureşti, 89
Obiectiv introdus din eroare în Registrul de monumente de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, din iniţiativa Primăriei.

Pe acest loc se afla o casă mică, construită într-un parter. În august 1872, nobila Nadejda Rostvinsky a vândut asesorului de colegiu Maximilian Dulsky o casă din lampaci, cumpărată de ea de la licitaţia publică a Judecătoriei civile regionale în 1857.

În timpul celui de al doilea război mondial casa a fost deteriorată şi în perioada postbelică în locul ei a fost construit un imobil de locuit cu parter şi etaj pentru lucrătorii unei organizaţii municipale.

Faţadă
Bucureşti, 90 A,BBucureşti, 87