Bucureşti, 72

Vilă urbană

Bucureşti, 72
Monument de arhitectură şi istorie de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

A fost construit în perioada interbelică. În 1940 aparţinea proprietarei Elena Vais. În această casă a locuit primul preşedinte al Academiei de Ştiinţe Iachim S. Grossu.

Este o clădire alcătuită dintr-un parter, ridicată pe un demisol înalt, cu planul cruciform, construită cu o retragere de la linia străzii.

Faţada principală este complexă, alcătuită fin faţada aripei orientate spre stradă şi de faţada laterală, orientată spre curte, ambele cu câte o compoziţie simetrică, alcătuită dintr-o singură axă compoziţională – un gol de fereastră. Uşa de intrare, care conduce în holul casei, este în arc în plin cintru, amplasată în peretele oblic de la joncţiunea ambelor aripi, tăblia din sticlă fiind dublată de o compoziţie aerată din fier forjat. Detaliile arhitectonice ale faţadei principale sunt din arsenalul stilului modern cu reminiscenţe ale unor motivul celebru ale arhitecturii populare din zona Răutului inferior – floarea de piatră.

Aripa orientată spre stradă, cu o terasă de aceiaşi lăţime în faţă, constă dintr-o singură încăpere – salonul casei, luminată prin două ferestre cu aceiaşi soluţie compoziţională. Ferestrele au un contur complex, rezultat dintr-o compoziţie tripartită, cu partea centrală în arc plin cintru, cu bolţarul central dominat de floarea de piatră, la care sunt adosate simetric, părţile laterale în semi-arcuri cilindrice. Fereastra orientată spre stradă este comasată cu uşa de ieşire la terasă. Spre curtea interioară se află a doua terasă.

Paramentul faţadei principale este în zidărie aparentă din piatră făţuită, cu detaliile cioplite, care sunt evidenţiate pe fundalul din piatră spartă, cu factura mică şi aspră, care decorează jumătatea de sus a pereţilor.

De stradă proprietatea imobiliară era izolată printr-un zid din piatră, cu aceleiaşi caracteristici stilistice.

Faţadă
Bucureşti, 73 A,B,CBucureşti, 71